European Funds 针对创新型经济发展

aaaaaaa

nowa1

Wartość projektu: 116 217,26

Dofinansowanie: 57 120,01

nowa2

Wartość projektu: 119 119,90

Dofinansowanie: 59 559,95

nowa3

Wartość projektu: 120 753,70

Dofinansowanie: 60 000,00

 

 

0001

Wartość projektu: 84 787,70 PLN

Dofinansowanie: 39 288,85 PLN

 

poir-logo

polska

ueang

 

 

ISAART REALIZUJE PROJEKT W LATACH 2017-2019:

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej ISAART poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Moda Polska
Nazwa beneficjenta: ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
Województwo: pomorskie
Powiat: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działenie: 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Umowa:
Wartość projektu: 290 538,00
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 233 155,00 zł

 

ISAART REALIZUJE PROJEKT W LATACH 2020-2022:

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej ISAART poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Moda Polska
Nazwa beneficjenta: ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
Województwo: pomorskie
Powiat: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działenie: 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Umowa:
Wartość projektu: 280 000,00
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 238 680,00 zł

针对创新型经济发展

项目名称:在 ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
公司实施出口发展计划受益者名称:ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
省份: 滨海省
管区:滨海省
城市:格但斯克
基金:欧洲区域发展基金
项目:创新经济业务方案
事项:6.1 事项。通往出口的通行证
领域:公司发展
项目价值:131 350.00 兹罗提
欧盟补贴:59 011.25 兹罗提
ISAART 在 2020-2022 年执行的项目:

项目名称:通过开展“Moda Polska” [波兰时尚]产业促进项目中的促销活动来执行ISAART 公司的出口发展

受益者名称:ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
省份: 滨海省
管区:滨海省
城市:格但斯克
基金:欧洲区域发展基金

项目:精明增长业务方案

事项:3.3 事项。支持创新型企业促销与国
际化

子事项:3.3.3 支持中小企业品牌促销 – Go to Brand

合同:
项目价值:280 000,00 兹罗提
欧盟补贴:238 680,00 兹罗提