European Funds 针对创新型经济发展

 

ueang po-ig-ang-krotkie

For the development of the innovation Economy

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
Nazwa beneficjenta: ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
Województwo: pomorskie
Powiat: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 6.1. Paszport do eksportu
Dziedzina: rozwój firm
Wartość projektu: 131 350.00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 59 011.25 zł

 

 

poir-logo

ueang   polska

ISAART REALIZUJE PROJEKT W LATACH 2017 – 2019:

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej ISAART poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Moda Polska
Nazwa beneficjenta: ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
Województwo: pomorskie
Powiat: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działenie: 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Umowa:
Wartość projektu: 315 384,00
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 241 825,00 zł

针对创新型经济发展

项目名称:在 ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
公司实施出口发展计划受益者名称:ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
省份: 滨海省
管区:滨海省
城市:格但斯克
基金:欧洲区域发展基金
项目:创新经济业务方案
事项:6.1 事项。通往出口的通行证
领域:公司发展
项目价值:131 350.00 兹罗提
欧盟补贴:59 011.25 兹罗提
ISAART 在 2017-2019 年执行的项目:

项目名称:通过开展“Moda Polska” [波兰时尚]产业促进项目中的促销活动来执行ISAART 公司的出口发展

受益者名称:ISAART IZABELA ROBACZEWSKA
省份: 滨海省
管区:滨海省
城市:格但斯克
基金:欧洲区域发展基金

项目:精明增长业务方案

事项:3.3 事项。支持创新型企业促销与国
际化

子事项:3.3.3 支持中小企业品牌促销 – Go to Brand

合同:
项目价值:315 384,00 兹罗提
欧盟补贴:241 825,00 兹罗提